Att tänka på som sambor

När två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll anses de i lagens mening vara sambor.

Sambor har ett sämre juridiskt skydd jämfört med ett gift par – sambor ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är sällan förmånstagare till varandras livförsäkringar.

Vad som kan vara bra att känna till är att endast den gemensamma bostaden och bohaget (till exempel möbler) som skaffats tillsammans, omfattas av sambolagen och därmed ska delas lika vid en separation eller dödsfall. Det går att avtala bort sambolagens bodelningsregler när det gäller den gemensamma bostaden och bohaget. Det är bra att göra om till exempel den ena parten går in med en större kontantinsats eller har betydligt fler och dyrare möbler än den andra. Tänk då på att skriva ett skuldebrev och avtala bort sambolagens bodelningsregler i ett samboavtal.

Som sambo är det också extra viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av kapitalvaror tillsammans så att man blir samägare.  

Här kommer därför 5 tips för dig som är sambo:

  • Äganderätt
  • Samboavtal
  • Skriv testamente
  • Skaffa en framtidsfullmakt
  • Se över försäkringar

… eller varför inte gifta er 😉

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.