Handbok vid våld i nära relationer

Livlinan är ett digitalt självservice-verktyg där personer som är utsatta för våld i en nära relation kan få stöd och guidning kring juridiska frågor.

Rubrik här!

OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

LÄS MER

HJÄLP TILL DIG SOM ÄR UTSATT

LÄS MER

VAD SÄGER LAGEN

LÄS MER

UPPSLAGSDEL

LÄS MER

RÄTTSPROCESSEN FRÅN ANMÄLAN TILL DOM

LÄS MER

BARNEN

LÄS MER