Handbok vid våld i nära relationer

Livlinan är ett digitalt självservice-verktyg där personer som är utsatta för våld i en nära relation kan få stöd och guidning kring juridiska frågor. Rubrik här!