Att lämna en våldsam relation

Att lämna en våldsam relation kan vara mycket svårt. Det är ett stort steg och ofta en lång process. Det är normalt att du är rädd för vad som kommer att hända om du lämnar relationen. 

Men det finns hjälp att få hjälp att få. Vården, socialtjänsten, kvinnojourer och brottsofferjourer kan alla erbjuda hjälp. Olika verksamheter kan ge olika hjälp. Du kan få råd, stöd och i vissa fall ett tillfälligt och skyddat boende.

Stöd till dig som är våldsutsatt

Berätta om din situation

Ett första steg är att berätta om dina erfarenheter för vänner eller andra personer i din närhet som kan hjälpa dig.  Det finns också nationella och lokala stödorganisationer, kvinnojourer och andra organisationer som kan hjälpa dig. Att prata med vänner eller exempelvis en jour är också bra om du sedan ska göra en polisanmälan då de kan stödja det du säger vid en eventuell rättegång.

Kontakta socialtjänsten i din kommun

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn (5 kap. 11 § socialtjänstlagen). Du har rätt att få hjälp av den kommun du är bosatt i oavsett vilken typ av våld du blir utsatt för. Det innebär att oberoende av om du har gjort en polisanmälan eller inte, eller om våldet är av sådan art att en person kan straffas för det i domstol eller inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun. På kommunens hemsida finns kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour.

Stödet kan vara både samtalsstöd och rådgivning. Då kan du få prata om dina funderingar med någon som är kunnig. Du kan även få olika former av praktiskt och ekonomiskt stöd.

Socialtjänsten ska också kunna skydda dig när det behövs. De har en skyldighet att se till att även barn får skydd och stöd. Det kan till exempel vara samtalsstöd eller familjebehandling.

Kommunen har också stöd för den som utövar våld och vill ha hjälp att ändra sitt beteende.

Dokumentera vad du utsätts för

Skriv ner de händelser som du tror kan vara våld. Anteckna vilken dag och tid det hände och fotografera eventuella skador. Se till att någon annan ser skadorna, eller få dem dokumenterade av en läkare. Om du blir slagen skriv ner hur och var på kroppen. Det är bra som stöd för ditt eget minne och kan hjälpa dig att kunna beskriva händelserna bättre om du gör en polisanmälan. Förvara anteckningarna på ett säkert ställe. 

Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Spara hot du fått på till exempel telefonsvarare, sms eller mejl. Placera bevisen där personen som utövar våld inte kan hitta det. Vågar du inte ha det på din egen telefon, skicka vidare dem till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.

Planera inför en situation då du kan lämna

Om du kan – planera gärna din flykt tillsammans med kvinnojouren, socialtjänsten eller nära vänner. Det är bra att veta vem du ska kontakta och var du ska ta dig. Tänk även på att planera för eventuella barns säkerhet. Ta inte med för mycket saker. Det kan göra att din partner blir misstänksam. Det mesta går att fixa i efterhand. Om det går försök att ta med id-kort, pass, bankdosa och eventuellt uppehållskort. Om du ska ta barnens pass så tänk på att detta kan skapa misstänksamhet. 

Öppna ett bankkonto i en annan bank som din partner inte har tillgång till. Var noga med att säga till banken att de inte ska skicka sms/brev med information. Ställ dig i bostadskö. Tänk även här på att meddela att de inte ska skicka meddelanden via brev/sms. 

Se över vilka avtal/kontrakt som står i ditt namn. Då kan du efter en separation lättare säga upp dem och undvika skulder.

Om du behöver lämna akut

Det kan vara bra att förbereda en familjemedlem eller vän på att du kan behöva fly, så att de kan hjälpa dig. Se till att välja en plats där du känner dig trygg, där du kan få stöd och dit du kan ta med dig dina barn om du är förälder. 

Har du möjlighet så försök att ta med Id-kort, uppehållskort, pass och bankdosa. Om du tar barnens pass, tänk på att just det kan skapa misstänksamhet.

Om du inte är redo att lämna än

Det är aldrig en enkel situation att utsättas för våld av en person du har eller har haft en nära relation till. Även om du lever i en destruktiv relation finns det många anledningar till att man väljer att stanna eller inte har möjlighet att lämna. 

Det kan vara att du är alltför rädd för att lämna, att du lever med en omfattande kontroll, att delar av relationen är positiv, att du är ekonomiskt beroende, att ni har gemensamma barn eller att du älskar personen. Det är viktigt att du kommer ihåg att det aldrig är ditt fel. Det kan vara bra att följa några av råden i listan ovan även om du inte är redo eller har möjlighet att lämna nu.