Framtidsfullmakt online

I SAMARBETE MED

En framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Genom detta juridiska dokument kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. 

Justic samarbetar med Familjens Jurist, Sveriges största juristbyrå inom familjerätt. Med deras digitala tjänst kan du enkelt skriva en framtidsfullmakt själv.

Pris: 1195 kr (du betalar i sista steget). Ange koden JUSTIC i kassan för att få 20 % rabatt.

Hur funkar det?

Förbered dig

Fundera över vilka frågor du vill reglera i framtidsfullmakten.

Starta onlinetjänsten

Få enkel guidning att skriva en framtidsfullmakt i Familjens Jurists onlinetjänst.

Kontrollera och underteckna

Läs igenom, kontrollera uppgifterna och underteckna (med vittnen) framtidsfullmakten.

Vanliga frågor och svar

Varför är det bra att ha en framtidsfullmakt?

Det finns flera anledningar till varför det är bra att upprätta en framtidsfullmakt:

1. En trygg framtid – När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Med befogenhet över din framtid undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället själv välja någon som du litar på, exempelvis en nära vän eller anhörig.

2. Underlättar för familjen – Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.

3. En extra trygghet – En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt.

Vad kan jag reglera i en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan gälla för att sköta fullmaktsgivarens samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter eller endast dennes ekonomiska eller personliga angelägenheter samt att bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som fullmakten gäller för. En framtidsfullmakt kan inte omfatta avgörande beslut i vårdfrågor eller beslut av utpräglad personlig karaktär, som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente. Om fullmakten inte ska gälla för någon specifik del av fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter måste detta i så fall tydligt anges i fullmakten.

Vad är skillnaden mellan god man och framtidsfullmakt?

Om man inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi, betala räkningar med mera av den anledning att man har blivit sjuk eller dement, kan överförmyndarnämnden i den kommun där man är bosatt utse en god man för stöd och hjälp i praktiska frågor. En god man kan vara en anhörig eller en utomstående person. En framtidsfullmakt är en skriftlig fullmaktshandling som man själv, medan man är frisk, upprättar och där man själv utser en eller flera personer som ska ge den hjälp som man behöver efter att ha blivit sjuk eller dement.

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknad av fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska därefter också underteckna fullmakten. Det ska också i fullmakten tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare vilka angelägenheter fullmakten omfattar och eventuella övriga villkor.

Kan jag ändra i min framtidsfullmakt?

Så länge framtidsfullmakten ännu inte trätt i kraft har du möjlighet att återkalla den du har och upprätta en ny. Då kan du ta bort och så klart lägga till nya fullmaktshavare. I samband med återkallelsen ska du ta tillbaka alla original och eventuella kopior av den tidigare fullmakten och förstöra dem. Du kan ändra din fullmakt så många gånger du vill.

Kan jag skriva en framtidsfullmakt själv?

Med Familjens Jurists digitala självservice-verktyg, kan du enkelt skriva en framtidsfullmakt själv för 1195 kr. Ange koden JUSTIC i kassan för att få 20 % rabatt. Genom att klicka HÄR hamnar du direkt hos Familjens Jurist. Första steget är att logga in med mobilt BankID. Därefter guidas du i att skriva framtidsfullmakten genom att svara på ett antal frågor. Framtidsfullmakten kan sedan efter betalning laddas ner så att du kan skriva ut och underteckna den. Tänk på att din underskrift måste vara bevittnad för att vara juridiskt giltig. 

Självklart kan du även välja att träffa en jurist om du känner att du behöver mer hjälp. Att upprätta en framtidsfullmakt tillsammans med en erfaren jurist hos Familjens Jurist kostar från 3990 kr. Du väljer om du vill träffa juristen via videomöte eller på kontor, det som är enklast för dig. Du bokar mötet på telefonnummer 0770-33 97 49. Familjens Jurists villkor gäller.

Är du osäker kring något när det gäller framtidsfullmakten och vill upprätta det tillsammans med en jurist?

Upprätta ett samboavtal tillsammans med en erfaren jurist hos vår samarbetspartner Familjens Jurist. Mötet kostar från 3990 kr och kan bokas på 0770-33 97 49. Du väljer om du vill träffa juristen via telefon, videomöte eller på kontor, det som är enklast för dig. Familjens Jurists villkor gäller.

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Justic samarbetar med Familjens Jurist. Dokumenten som du kan skriva själv online är granskade av Arne Larsson på Familjens Jurist, juridiskt sakkunnig inom ekonomisk familjerätt och medlem i Familjens Jurists kunskaps- och kvalitetsråd. Familjens Jurists villkor gäller när du använder tjänsten ”Framtidsfullmakt online”. Notera att du inte kan kombinera rabattkoder.

Glöm inte att ange koden JUSTIC för att få 20 % rabatt (ord. pris 1195 kr). Du betalar i sista steget.