Livlinan

Livlinan är ett digitalt självservice-verktyg där personer som är utsatta för våld i en nära relation kan få stöd och guidning kring juridiska frågor.

Innehåll

OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

LÄS MER

HJÄLP TILL DIG SOM ÄR UTSATT

LÄS MER

VAD SÄGER LAGEN

LÄS MER

OM BARNEN

LÄS MER

ANMÄLAN TILL DOM

LÄS MER

UPPSLAGSDEL

LÄS MER

LIVLINAN-POOLEN

LÄS MER