Livlinan-poolen

I Livlinan-poolen har vi samlat kvalificerade målsägandebiträden runtom i Sverige som har den särskilda erfarenhet som krävs för att hantera mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Du kan välja att kontakta ett målsägandebiträde i Livlinan-poolen anonymt för ett första kostnadsfritt samtal. Kontaktuppgifterna finner du även genom att klicka på bilden eller namnet nedan.

Våra erfarna målsägandebiträden

Advokat Lotta Arnborger

Lotta Arnborger har gedigen erfarenhet av tvister om vårdnad-, boende och umgänge, samt som målsägandebiträde. Baserad i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska.

Mail: lotta@lalaw.se

Telefon: 070-962 10 77.

Advokat Fatima Brobeck Khan

Fatima Brobeck Khan arbetar på V Advokater som är en advokatbyrå som endast företräder brottsutsatta. Hon är specialiserad på att företräda personer som har varit utsatta för våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott. Hon arbetar som målsägandebiträde i brottmål och företräder en förälder i en vårdnads-, boende- och umgängestvister. Baserad i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska, italienska.

Mail: fatima.brobeck.khan@v-advokater.se

Telefon: 070-214 75 82 eller 08-622 61 00

Advokat Mia Joleby

Mia Joleby är specialiserad på brottmål och har stor erfarenhet av att biträda klienter i sexualmål, kopplerimål samt mål där det föreligger hotbild och hedersproblematik. Baserad i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska.

Mail: mia@wegaadvokater.se

Telefon: 0768-977 611.

Advokat Sara Hugo

Sara Hugo arbetar på V Advokater som är en advokatbyrå som endast företräder brottsutsatta. Hon är specialiserad på att företräda personer som har varit utsatta för våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott. Hon arbetar som målsägandebiträde i brottmål och företräder en förälder i en vårdnads-, boende- och umgängestvister. Baserad i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska.

Mail: sara.hugo@v-advokater.se

Telefon: 073-723 08 60 eller 08-622 61 00

Advokat Olivia Revelj

Olivia Revelj arbetar på V Advokater som är en advokatbyrå som endast företräder brottsutsatta. Hon är specialiserad på att företräda personer som har varit utsatta för våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott. Hon arbetar som målsägandebiträde i brottmål och företräder en förälder i en vårdnads-, boende- och umgängestvister. Baserad i Stockholm.

Språk: Svenska, engelska.

Mail: olivia.revelj@v-advokater.se

Telefon: 073-610 19 02 eller 08-622 61 00

Är du advokat och intresserad av att ingå i Livlinan-poolen eller vill du tipsa Justic om ett kvalificerat målsägandebiträde?

Skicka en intresseanmälan eller ditt tips till hello@justic.se så hör vi av oss inom kort!

Vilka krav måste målsägandebiträden uppfylla för att ingå i Livlinan-poolen?

Livlinan-poolen

I Livlinan-poolen har vi samlat kvalificerade målsägandebiträden runtom i Sverige som har den särskilda erfarenhet som krävs för att hantera mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt uppdrag att företräda barn som målsägandebiträde, eller utses som särskild företrädare för barn.

För att ingå i Livlinan-poolen måste därför ett målsägandebiträde uppfylla följande allmänna och särskilda krav:

Särskilda krav

Du ska vara ledamot i Sveriges Advokatsamfund samt ha arbetat vid advokatbyrå minst tre år.

Du ska tidigare ha förordnats som målsägandebiträde i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Du ska ha god processvana i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt i samt vid uppdrag att företräda barn som målsägandebiträde

eller som särskild företrädare för barn.

Allmänna krav

Ändrade kontaktuppgifter ska anmälas omgående liksom förhinder att under viss tid åta sig uppdrag genom Livlinan-poolen.

Substitution av målsägandebiträdet får inte ske vid uppdrag som förmedlas genom Livlinan-poolen.

Varför behövs Livlinan-poolen?

Under vårt arbete med att utveckla Livlinan förstod vi att ett vanligt förekommande problem är att en målsägande upplever att det förordnande målsägandebiträdet i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, ibland saknar den särskilda erfarenhet som krävs för att hantera liknande ärenden.

En målsägande har rätt att, hos polis eller domstol, önska en namngiven advokat/biträdande jurist/jurist som målsägandebiträde. För att underlätta möjligheten att komma i kontakt med kunniga målsägandebiträden runtom i Sverige som har den särskilda erfarenhet som krävs för att hantera mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld har vi skapat Livlinan-poolen.

För att ingå i Livlinan-poolen måste målsägandebiträdet uppfylla vissa krav. Kraven hittar du ovan.