PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 19 april 2021

Justic får finansiering från Vinnova genom utlysningen Innovativa startups

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova delar varje år ut finansiering inom utlysningen ”Innovativa Startups” för att stötta bolag med innovativa affärsidéer. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla skalbara lösningar som bidrar till hållbar tillväxt på en global marknad. Av ca 1000 sökande i vårens utlysning var Justic ett av de 168 bolag som fick finansiering. 

”Att vi har beviljats 300 000 kr i Vinnovas utlysning är en bekräftelse på att vi är på rätt väg mot vår vision att med hjälp av ny teknik göra juridisk hjälp enkel och tillgänglig för alla privatpersoner, och på så sätt bidra till lösningen av ett stort samhällsproblem. Medlen är ett viktigt tillskott för att utveckla och testa de första automatiska juridiktjänsterna till vår plattform”, säger bolagets grundare Evelina Anttila och Azra Osmancevic.

Läs mer i Vinnovas pressmeddelande.