PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 17 februari 2022

Legaltech-utmanaren Justic lanserar “Juridikdoulan” för att stötta kvinnor med förlossningsskador

Legaltech-startupen Justic vars affärsidé är att tillhandahålla digitala självservice-verktyg för privatpersoner genom sin “robotjurist”, lanserar nu onlinetjänsten “Juridikdoulan”. Tjänsten gör det möjligt för kvinnor med förlossningsskador att enkelt och snabbt få stöd och guidning med att söka ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

“Efter höstens uppmärksammade barnmorskeupprop är frågan om bristerna i förlossningsvården mer aktuell än någonsin. Något som vi inte tycker har uppmärksammats i tillräckligt stor grad i debatten är att en förlossningsskada kan utgöra en ersättningsgill patientskada enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, där du som patient automatiskt är försäkrad. För att ges möjlighet till ersättning måste du dock själv anmäla din skada. Det har dock visat sig att det är många som inte känner till den här möjligheten. Förutom chansen till ekonomisk ersättning, så fyller också skadeanmälan till Löf en annan viktig funktion – skadan registreras i statistiken och kan på så sätt bättre tjäna som underlag för politiska prioriteringar”, säger Justics grundare Azra Osmancevic och Evelina Anttila. 

Tillsammans med erfarna barnmorskor och jurister har Justic byggt Juridikdoulan, ett digitalt självservice-verktyg som erbjuder kvinnor möjlighet att enkelt få stöd att upprätta en skadeanmälan samt att gå igenom sina journaler med en oberoende barnmorska för att få en objektiv syn på vårdförloppet. Denna typ av genomgång, som i sin tur kan leda till en uppdatering av journalen, kan ha betydelse för Löf:s bedömning och möjligheten att få ekonomisk ersättning för förlossningsskador.

“Vi anser att alla människor ska ha rätt till juridiskt stöd i livet, men så är tyvärr inte fallet idag. Vi arbetar med att identifiera och hjälpa förbisedda grupper i samhället och Juridikdoulan är ett sådant exempel där vår tjänst gör skillnad på såväl individ- som samhällsnivå. Det är först när alla kan få tillgång till juridisk rådgivning som juristbranschen blir tillgänglig och hållbar på riktigt”, avslutar Justics grundare. 

För mer information kontakta:

hello@justic.se

Om Justic

Justic är ett legaltech-bolag som grundades i Stockholm 2021 av Evelina Anttila och Azra Osmancevic. Med robotjuristen Justics enkla verktyg får privatpersoner hjälp med vardagsjuridik och att ta tillvara sina rättigheter.