PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 11 juni 2021

Robotjuristen lanserar “Kry för juridisk rådgivning”

Justic utmanar juristbranschen genom att idag lansera ”Kry för juridisk rådgivning” för att göra det enklare för privatpersoner att få hjälp med vanliga juridiska frågor. Lanseringen är första steget i Justics utveckling av en robotjurist för att sänka den idag höga tröskeln för tillgång till juridisk rådgivning.

“Vi har själva bakgrund som advokater och vet att många jurister tillhandahåller initial rådgivning kostnadsfritt. Problemet är att många inte känner till det eftersom marknaden för juridiska tjänster för privatpersoner upplevs som svårtillgänglig. Vi anser att alla människor ska ha rätt till juridiskt stöd i livet, och ser det därför som ett naturligt första steg att effektivisera och förenkla den tillgängligheten”,  säger Evelina Anttila som grundat Justic tillsammans med Azra Osmancevic.

Grundarnas affärsidé är att bygga enkla och användarvänliga digitala verktyg för privatpersoners juridiska behov i vardagen. Först ut är en digital “juristmottagning” som bolaget kallar Första Hjälpen. Genom att svara på några enkla frågor kan privatpersoner boka kostnadsfria röst- eller videosamtal med jurister som är kopplade till plattformen. Bolagets intelligenta matchningssystem kopplar ihop dig med en jurist som är expert inom det område du har behov av. 

“Det vi gör saknas idag på marknaden. Efter en lyckad testomgång tidigare i våras släpper vi nu en publik betaversion för att fortsätta förbättra vår produkt och hjälpa fler människor. Till hösten räknar vi med att kunna erbjuda tjänsten på fler språk så vi kan nå ut till ännu fler. Tillgång till juridisk hjälp är en grundläggande demokratisk fråga och coronapandemin har blixtbelyst detta”, säger Azra Osmancevic.

Konsumentverket har i flera år rankat juridiska tjänster som riktar sig till privatpersoner som en av de mest problematiska marknaderna på grund av svårtillgängliga och dyra alternativ. 

“Vår målsättning är att med hjälp av ny teknik lösa ett samhällsproblem som går stick i stäv med demokratin. Juridik är ett område som kan revolutioneras genom att jobba smartare med data, automatisering och Artificiell Intelligens. Vi har redan sett en del hända inom B2B, men förvånansvärt lite har ännu gjorts med privatpersoner som målgrupp”, säger Evelina Anttila.  

Av nära 1000 sökande i innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups” var Justic ett av 168 bolag som beviljades finansiering i våras. Bidraget ges till bolag med en skalbar affärsmodell och nyskapande lösning som bidrar till hållbar tillväxt på en global marknad. 

“Medlen är ett viktigt tillskott för att utveckla och testa de första automatiska juridiktjänsterna till vår plattform, men också en validering av att vi fokuserar på ett problem som är viktigt för Sveriges tillväxt och innovationskraft. Planen framåt är att lansera fler digitala juridiklösningar och därefter expandera internationellt”, avslutar Azra Osmancevic.

För mer information kontakta:

Evelina Anttila, grundare, VD Justic AB, evelina@justic.se

Azra Osmancevic, grundare, Vice VD Justic AB, azra@justic.se

Om Justic

Justic är ett legaltech-bolag som grundades i Stockholm 2020 av Evelina Anttila och Azra Osmancevic. Med robotjuristen Justics enkla verktyg får privatpersoner hjälp med vardagsjuridik och att ta tillvara sina rättigheter.