Att tänka på som sambor

När två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll anses de i lagens mening vara sambor. Sambor har ett sämre juridiskt skydd jämfört med ett gift par – sambor ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är sällan förmånstagare till varandras livförsäkringar. Vad som kan vara bra att …

Att tänka på som sambor Läs mer »