Att lämna en våldsam relation

Att lämna en våldsam relation kan vara mycket svårt. Det är ett stort steg och ofta en lång process. Det är normalt att du är rädd för vad som kommer att hända om du lämnar relationen. 

Men det finns hjälp att få hjälp att få. Vården, socialtjänsten, kvinnojourer och brottsofferjourer kan alla erbjuda hjälp. Olika verksamheter kan ge olika hjälp. Du kan få råd, stöd och i vissa fall ett tillfälligt och skyddat boende.

Stöd till dig som är våldsutsatt

Berätta om din situation

Ett första steg är att berätta om dina erfarenheter för vänner eller andra personer i din närhet som kan hjälpa dig.  Det finns också nationella och lokala stödorganisationer, kvinnojourer och andra organisationer som kan hjälpa dig. Att prata med vänner eller exempelvis en jour är också bra om du sedan ska göra en polisanmälan då de kan stödja det du säger vid en eventuell rättegång.

Kontakta socialtjänsten i din kommun

Kommunen du bor i har en lagstadgad skyldighet att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn (5 kap. 11 § socialtjänstlagen). Du har rätt att få hjälp av den kommun du är bosatt i oavsett vilken typ av våld du blir utsatt för. Det innebär att oberoende av om du har gjort en polisanmälan eller inte, eller om våldet är av sådant slag att en person kan straffas för det i domstol eller inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun. 

Socialtjänsten finns i varje kommun och det är hit du kan ringa eller gå om du behöver skydd och hjälp. Bor du i en större stad kan det finnas en socialtjänst i varje stadsdel. Du ska då kontakta den socialtjänsten i den stadsdel du bor i. Socialtjänsten kan hjälpa till med stöd och samtal men kan också  hjälpa dig med att utreda och bedöma om det finns behov av ett så kallat skyddat boende för dig och eventuella medföljande barn.

På kommunens hemsida finns kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. Vanliga veckodagar, måndag-fredag, kan du ringa till socialtjänsten eller gå dit. Om du behöver stöd eller hjälp att få skyddat boende på helger, kvällar eller nätter, finns en socialjour i nästan alla kommuner dit du kan ringa.

STEG FÖR STEG – HUR DU SÖKER HJÄLP FRÅN SOCIALTJÄNSTEN

Kontakta eller gå till socialtjänsten i din kommun. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren. Du och dina barn, om du har det, får prata med en socialsekreterare om vad du varit med om. Socialtjänsten ställer frågor och bedömer hur allvarligt våldet är och om det finns något akut hot mot dig.

Utifrån bedömningen föreslår de sedan en plan. Det kan till exempel vara att du behöver flytta till skyddat boende eller få hjälp med samtalsstöd. Om det anses farligt för dig att bo hemma kan de starkt rekommendera att du flyttar, men det är alltid frivilligt att flytta till skyddat boende.

Socialtjänsten hjälper dig även att få kontakt med till exempel polisen, vården och Skatteverket om du behöver. De tvingar dig aldrig att polisanmäla.

Om du sökt hjälp startar socialtjänsten en utredning. Har du dina barn med dig får du också träffa socialsekreterare från socialtjänstens familjeenhet, som pratar med barnen och avgör vilken hjälp och vilket skydd de behöver.

Dokumentera vad du utsätts för

Skriv ner de händelser som du tror kan vara våld. Anteckna vilken dag och tid det hände och fotografera eventuella skador. Se till att någon annan ser skadorna, eller få dem dokumenterade av en läkare. Om du blir slagen skriv ner hur och var på kroppen. Det är bra som stöd för ditt eget minne och kan hjälpa dig att kunna beskriva händelserna bättre om du gör en polisanmälan. Förvara anteckningarna på ett säkert ställe. 

Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Spara hot du fått på till exempel telefonsvarare, sms eller mejl. Placera bevisen där personen som utövar våld inte kan hitta det. Vågar du inte ha det på din egen telefon, skicka vidare dem till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.

Planera inför en situation då du kan lämna

Att lämna en våldsam relation kan vara mycket svårt psykiskt men också farligt, då risken för grovt eller dödligt våld är som störst vid separationen.  Om du planerar att lämna en våldsam relation är det därför ofta både klokt och skönt att ta professionell hjälp, för att planera och rådgöra med någon om hur du kan göra uppbrottet så säkert som möjligt för dig själv och eventuella barn. Ring för rådgivning till socialtjänsten, du kan vara anonym. Eller kontakta en jour som kan hjälpa dig. 

Ta inte med för mycket saker. Det kan göra att din partner blir misstänksam. Det mesta går att fixa i efterhand.

Om du behöver lämna akut

Att leva i en relation där det förekommer våld kan riskera din säkerhet. Om du är rädd och är  i behov av akut skydd kan du ringa till Socialtjänsten eller till Socialjouren. Socialtjänsten kan erbjuda dig en plats på en kvinnojour, eller andra former av skyddat boende.

Om du inte är redo att lämna än

Det är aldrig en enkel situation att utsättas för våld av en person du har eller har haft en nära relation till. Även om du lever i en destruktiv relation finns det många anledningar till att man väljer att stanna eller inte har möjlighet att lämna. 

Det kan vara att du är alltför rädd för att lämna, att du lever med en omfattande kontroll, att delar av relationen är positiv, att du är ekonomiskt beroende, att ni har gemensamma barn eller att du älskar personen. Det är viktigt att du kommer ihåg att det aldrig är ditt fel. Det kan vara bra att följa några av råden i listan ovan även om du inte är redo eller har möjlighet att lämna nu.