Förundersökning

Vad är en förundersökning?

När ett brott har polisanmälts bestämmer polis eller åklagare om de ska göra en utredning om brott. En sådan utredning kallas för förundersökning. Den är till för att samla in uppgifter om det som har hänt. 

Vad händer under en förundersökning?

Polisens uppgift under förundersökningen är att hitta och dokumentera de bevis som finns. Utredningen leds av en förundersökningsledare som oftast är åklagare. Förundersökningsledaren är den som bestämmer vilka utredningsåtgärder polisen ska använda under förundersökningen. 

Under utredningen håller polisen förhör med dig och med den eller de personer som misstänks för brott mot dig. Polisen förhör också eventuella vittnen. 

Under förhöret är det viktigt att du berättar så utförligt du kan om vad som har hänt. Polisen kommer bland annat att ställa frågor som:

  • Vilken form av hot, våld eller annat brott har du blivit utsatt för?
  • Vem eller vilka har utsatt dig för detta?
  • När skedde det?
  • Har det pågått länge?
  • Finns det vittnen?
  • Finns det annan stödbevisning till exempel foton, sms, sjukhusjournaler?

Den misstänkte hörs sist i utredningen och får oftast inte veta något innan förundersökningen i övrigt är färdig. Gäller det häktade mål eller om målsäganden ansöker om kontaktförbud hörs den misstänkte tidigare i rättsprocessen.

Polisen samlar också in bevisning som ska styrka brott, så kallad stödbevisning. Stödbevisning kan vara allt från läkarjournaler, sms, fotografier, genomgång av telefoner med mera. Ibland besöker polisen brottsplatsen och gör en brottsplatsundersökning. 

Det kan vara bra att veta att förundersökning kan ta lång tid för polisen att färdigställa.