Polisanmälan

Våld är ofta brottsliga handlingar. Du bestämmer själv om du vill göra en polisanmälan eller inte. En polisanmälan är viktigt för att markera att det som har hänt är ett brott.

En polisanmälan kan också vara viktig för senare frågor som till exempel försäkringsfrågor, vårdnadsförhandlingar och umgängesförhandlingar eller om du senare behöver ansöka om kontaktförbud.

Hur gör man en polisanmälan?

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation kan du anmäla det till polisen genom att ringa 114 14 eller 112 om brottet pågår. Du kan också vända dig direkt till polisstationen där du bor. Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i nära relation. 

Polisen vill vid anmälan veta vem eller vilka som har utsatt dig för brott, när brottet skett, var ni befann er och en kort sammanfattning av vad som hänt.

Begära målsägandebiträde

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som hjälper dig som blivit utsatt för ett brott under hela rättsprocessen.  Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten och är ingenting som du behöver stå för själv. Målsägandebiträdet är helt oberoende i förhållande till åklagare, polis, domstol och försvarare.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet ska stötta dig och ge dig information under polisens utredning. Om det blir en rättegång stöttar de dig vid den också. De hjälper dig bland annat med att förbereda dig inför polisförhör och rättegång, följa med på polisförhör, hjälpa dig med stödbevisning, lämna stöd och hjälp under polis- och rättsprocess och att föra eventuell skadeståndstalan vid rättegång.

Vem har rätt till ett målsägandebiträde?

Du har rätt att få ett målsägandebiträde om du utsatts för ett allvarligt brott eller om det av någon annan anledning finns ett särskilt behov av biträde. Normalt utses målsägandebiträde vid alla typer av våldsbrott och sexualbrott.

Hur utses ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträden utses av tingsrätten, men du har rätt att begära att en viss advokat eller biträdande jurist ska företräda dig. Har du blivit utsatt för brott bör du direkt begära ett målsägandebiträde och samtidigt säga vem du vill ska utses. Du kan göra din begäran till polisen, åklagaren eller domstolen som hanterar utredningen eller rättegången.

Justic har samlat målsägandebiträden som djup expertis inom våld i nära relationer. Dessa experter kan du kontakta genom att gå till Livlina-poolen nedan

Vad händer när du gjort en polisanmälan?

När du gjort en polisanmälan ska polisen så snart som möjligt informera dig om vilka rättigheter du har, som till exempel rätten till målsägandebiträde och stödperson, möjligheterna att begära skadestånd och få ersättning enligt brottsskadelagen och möjligheten att ansöka om rättshjälp och kontaktförbud. De ska också hjälpa dig att få kontakt med myndigheter, organisationer och andra som kan ge dig stöd. 

Du ska dessutom få information om när en anhållen släpps på fri fot eller avviker från häktet, om brottsutredningen läggs ner eller om det inte finns skäl att inleda en förundersökning

Polisen gör vanligtvis även en riskanalys och kan om det behövs hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Polisen kan också svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Har du frågor kring din polisanmälan?

Om du har frågor som rör din anmälan kan du kontakta polisen. Ring 114 14 och uppge det diarienummer som du hittar längst upp till höger på din anmälan.